การตั้งค่าภาษาไทย

 

สำหรับท่านที่พบปัญหา อ่านภาษาไทยไม่ได้ โปรแกรมแสดงเป็นเครื่องหมายคำถาม ??????

ให้ท่านทำตามขั้นตอนดังนี้

 

เข้าไปที่ Control Panel ตามรูป

  

เข้าไปที่ Regional and Language Options

 

 

 

กำหนดให้เป็น Thai ตามรูป

 

 

 

 

 

คลิกปุ่ม OK