การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ

 

กำหนดชื่อและที่อยู่สถานประกอบการ

 

เมนู จัดการระบบ >> กำหนดค่าเริ่มต้น

 

 

 

ในหน้า ทั่วไป ให้ป้อนชื่อสถานประกอบการและที่อยู่ รวมทั้งโลโกของกิจการ (ถ้ามี)

 

วิธีการใส่โลโก ให้คลิกขวาที่กรอบโลโก แล้วเลือก Load จากนั้นให้เลือกรูปภาพที่เป็นโลโกของท่าน

 

รูปแบบของไฟล์รูปภาพ

 

โลโกจะไปปรากฏบนหัวเอกสารต่าง ๆ อาทิ ใบเสนอราคา ใบขายสินค้า เป็นต้น

 

ในหน้า กำหนดค่า

 

 

 

 

 

 

นโยบายราคา

กำหนดนโยบายราคาสินค้าที่ขาย

 • ประเภทราึคา

ราคาสินค้ารวมภาษี หรือ แยกภาษี

 • อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

ตัวเลือกอัตโนมัติ สำหรับสินค้าใหม่

กำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับรหัสสินค้าที่สร้างใหม่

 • คุมซีเรียล s/n

สำหรับกิจการที่มีการคุมซีเรียล เพื่อรับประกันสินค้า เช่น ขายฮาร์ดแวร์

 • วิธีคำนวณต้นทุนสินค้า

Average (ถัวเฉลี่ย) หรือ

FIFO (เข้าก่อนออกก่อน)

 • หน่วยนับสต็อก

ปกติจะกำหนดเป็นชิ้น ขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้าที่ที่ขายส่วนใหญ่

 

 

ทั่วไป

 

 • ตำแหน่งทศนิยมสำหรับ จำนวน/ปริมาณ

กิจการที่ขายสินค้าเป็นชิ้น ให้กำหนดทศนิยมเป็น  0 ตำแหน่ง

 

กิจการที่ขายสินค้าเป็นปริมาณหรือน้ำหนักให้กำหนดทศนิยม เป็น 2 หรือ 3 ตำแหน่ง

 • ไม่อนุญาตให้ขายติดลบ

กำหนดให้อนุญาตขายสินค้าที่มีจำนวนคงเหลือน้อยกว่า 0 หรือไม่ เช่นถ้ายังไม่มีการบันทึกรับสินค้าเข้าร้าน ก็ไม่อนุญาติให้ทำการขาย

 

 

 

 

ตารางข้อมูล

เมนู จัดการระบบ >> กำหนดตารางข้อมูล

 

เป็นการกำหนดข้อมูลสำหรับนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ

 

 

 

หน่วยนับ

ให้ท่านพิจารณาว่ากิจการของท่านมีหน่วยนับสินค้าอะไรบ้าง เ่ช่น ชิ้น โหล ขวด โดยปกติ Civa จะเตรียมข้อมูลบางส่วนมาให้แล้ว แต่ถ้ายังขาดให้ท่านเพิ่มเข้าไป โดยคลิกปุ่ม เพิ่ม

 

บัตรเครดิต

สำหรับกิจการที่ใช้ระบบ POS และมีการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ท่านจะต้องกำหนดประเภทบัตรเครดิตที่ท่านยอมรับในหน้านี้ด้วย

 

แฟ้มเอกสารต่าง ๆ

เมนู จัดการระบบ >> กำหนดแฟ้มเอกสาร

 

เป็นการกำหนดคุณสมบัติให้กับเอกสารแต่ละตัว ให้ท่านลองทำตาม ดังนี้

 1. คลิกที่ ขาย
 2. คลิกที่ ขายเงินสด
 3. คลิกที่ ใบขายสด
 4. ทางด้านขวาบน คลิกที่ คุณสมบัติ

 

 

รูปแบบเลขที่เอกสาร

กำหนดตัวอักษรขึ้นต้นสำหรับเอกสาร กำหนดว่าจะให้มี ปี และ เดือน ในเลขที่เอกสารด้วยหรือไม่ รวมทั้งจำนวนตำแหน่งของรันนิ่งเอกสาร เช่น

 

อักษรนำ = HS

ปี          = มี

เดือน     = มี

ลำดับที่  = ตัวเลข 6 หลัก

 

เมื่อท่านสร้างเอกสารใหม่ก็จะได้เลขที่ดังนี้

HS0801000001

 

ถ้ากำหนดให้มีปีในเลขที่เอกสาร โปรแกรมจะลำดับเลขที่เอกสารให้ใหม่เป็นหมายเลข 1 เมื่้อขึ้นปีใหม่

ถ้ากำหนดให้มีเดือนในเลขที่เอกสาร โปรแกรมจะลำดับเลขที่เอกสารให้ใหม่เป็นหมายเลข 1 เมื่้อขึ้นเดือนใหม่

 

สามารถแก้ไขเลขที่ขณะสร้างเอกสาร

โดยปกติโปรแกรมจะรันนิ่งเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติเมื่อสร้างเอกสารใหม่ แต่ถ้าต้องการให้แก้ไขเลขที่เอกสารได้เอง ให้เลือกออปชันนี้

 

อนุญาติให้พิืมพ์เฉพาะเอกสารที่ยืนยันแล้วเท่านั้น

เนื่องจากในบางกิจการที่เจ้าของไม่ได้เป็นคนทำงานเอกสารเอง อาจจะไม่ต้องการให้พิมพ์เอกสารที่ยังไม่ยืนยันออกมา เพื่อป้องกันการทุจริต เช่น

ในการขายสินค้าถ้ามีการเปิดบิลแล้วยังไม่ได้ยืนยันเอกสาร โปรแกรมจะยอมให้สามารถแก้ไขรายการสินค้าต่าง ๆ  ในบิลได้อยู่ ฉะนั้นถ้าหากว่าพนักงานพิมพ์บิลที่ยังไม่ได้ยืนยันนี้ให้กับลูกค้าไปแล้วค่อยมาแก้ไขบิลในภายหลัง ก็จะทำให้กิจการเกิดความเสียหาย

 

อนุญาติให้พิืมพ์ได้ไม่เกิน

กำหนดให้พิมพ์เอกสารได้ไม่เกินกี่ครั้ง โดยปกติควรจะกำหนดให้พิมพ์ได้เพียงครั้งเดียว เพื่อป้องกันการทุจริตอีกเช่นกัน ถ้ากำหนดเป็น 0 ครั้ง จะหมายถึงพิมพ์ได้ไม่จำกัด