การกำหนดสิทธิการใช้งาน

 

 

หลักการของการกำหนดสิทธิ คือ กลุ่ม และผู้ใช้

สิทธิการใช้งานระบบจะกำหนดไปที่กลุ่ม ฉะนั้นสิ่งแรกที่ท่านจะต้องพิจารณาก็คือ การแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ในองค์กร อาทิ Manager Supervisor Operation เป็นต้น

 

โดยในระบบ Civa นั้น ได้เตรียมกลุ่มดีฟอลด์มาให้แล้ว 2 กลุ่ม คือ .Administrators และ .Users

 

.Administrators เป็นกลุ่มพิเศษที่สร้างขึ้นโดยระบบ ท่านไม่สามารถลบหรือแก้ไขชื่อกลุ่มนี้ได้ แต่ท่านสามารถสร้างผู้ใช้เข้าไปในกลุ่มนี้ได้ โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้จะมีสิทธิในการใช้งานแบบเต็ม (ทำได้ทุกอย่าง) ปกติจะกำหนดให้เฉพาะผู้ที่ดูแลระบบเท่านั้น

 

.Users เป็นกลุ่มพิเศษที่สร้างขึ้นโดยระบบเช่นกัน ท่านไม่สามารถลบหรือแก้ไขชื่อกลุ่มนี้ได้ แต่ท่านสามารถสร้างผู้ใช้เข้าไปในกลุ่มนี้ได้ โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้จะมีสิทธิในการใช้งานตามที่ท่านกำหนด เช่นเดียวกับกลุ่มที่ท่านสร้างขึ้นเอง

 

การสร้างกลุ่ม

1.       คลิกปุ่ม สร้างกลุ่มใหม่

2.       พิมพ์ชื่อกลุ่มที่ต้องการ เช่น Manager แล้วคลิกปุ่ม ตกลง

 เพียงเท่านี้ ท่านก็จะได้กลุ่มที่ต้องการ

 

** หากท่านต้องการแก้ไขชื่อกลุ่มที่สร้างขึ้นมาแล้ว ให้คลิกที่ Rename ทางด้านขวาบนของหน้าจอ

 

 

การกำหนดสิทธิการใช้งาน

1.       คลิกที่กลุ่มที่ต้องการกำหนดสิทธิ

2.       ทางด้านขวาให้ท่านกำหนดสิทธิ โดยคลิกที่ช่องต่าง ๆ ให้เป็นเครื่องหมายถูำก หรือ คลิกที่หัวคอลัมน์จะเป็นการเลือกทั้งหมด

 

 

 

การกำหนดสิทธิการใช้งานในระบบ Civa นั้น จะแบ่งลักษณะของข้อมูลที่ใช้งานออกเป็น

  1. แฟ้มข้อมูล
  2. เอกสารต่าง ๆ
  3. รายงาน
  4. จัดการระบบ

 

แฟ้มข้อมูล ท่านสามารถกำหนดสิทธิการทำงานได้ดังนี้

 

มองเห็น 

มองเห็นเมนูในการเรียกเข้าไปยังข้อมูลนั้น ๆ

เพิ่ม

สามารถสร้างข้อมูลใหม่ได้

แก้ไข

สามารถแก้ไขข้อมูลได้

ลบ

สามารถลบข้อมูลได้

 

เอกสารต่าง ๆ ท่านสามารถกำหนดสิทธิการทำงานได้ดังนี้

 

มองเห็น 

มองเห็นเมนูในการเรียกเข้าไปยังเอกสารนั้น ๆ

สร้าง

สามารถสร้างเอกสารใหม่ได้

แก้ไข

สามารถแก้ไขเอกสารได้

ยืนยัน

สามารถยืนยันเอกสารได้

ยกเลิก

สามารถยกเลิกเอกสารได้

พิมพ์

สามารถพิมพ์เอกสารได้

 

รายงาน ท่านสามารถกำหนดสิทธิการทำงานได้ดังนี้

 

มองเห็น 

มองเห็นเมนูในการเรียกเข้าไปยังรายงานนั้น ๆ

 

จัดการระบบ ท่านสามารถกำหนดสิทธิการทำงานได้ดังนี้

 

มองเห็น 

มองเห็นเมนูในการเรียกเข้าไปยังข้อมูลนั้น ๆ

เพิ่ม

สามารถสร้างข้อมูลใหม่ได้

แก้ไข

สามารถแก้ไขข้อมูลได้

ลบ

สามารถลบข้อมูลได้

การสร้างผู้ใช้

 

หลังจากสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้ว ต่อไปเราจะสร้างผู้ใช้ภายใต้กลุ่มที่สร้างขึ้นมา

1.       คลิกที่กลุ่มที่ต้องการสร้างผู้ใช้

2.       คลิกปุ่ม สร้างผู้ใช้ใหม่

3.       พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการ เช่น Somchai แล้วคลิกปุ่ม ตกลง4.       ที่ช่้องรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่ชื่อ Somchai แล้วคลิกปุ่ม บันทึก