รายงาน

 

 

รายงานต่าง ๆ ในระบบ ประกอบด้วย

 

รายงานเจ้าหนี้

 

รายงานลูกหนี้

 

รายงานการซื้อ

 

รายงานการขาย

 

 

รายงานสินค้าคงคลัง

 

รายงานการเงิน

            ระบบพอส

·         รายงานการเงินตามจุดขาย

·         รายงานการเงินตามแคชเชียร์

·         รายงานการให้ส่วนลด

การเงิน

·         รายงานสรุปรายได้/ค่าใช้จ่าย

·         รายงานกำไรขาดทุน

·         รายงานกำไรขาดทุน รายตัวสินค้า

 

รายงานภาษี

 

 

รายงานส่วนใหญ่ในระบบ ท่านจะต้องกำหนดวันที่หรือช่วงวันที่ในรูปแบบปฏิทินสำหรับออกรายงาน ดังรูป

 

 

 

วิธีการเลือกวันที่ในปฏิทิน

  1. คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายที่วันที่เริ่มต้น
  2. คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่วันที่สิ้นสุด

 

 

 

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: เลื่อนปี
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: เลื่อนเดือน