แฟ้มพนักงาน

เมนู ขาย >> พนักงาน

หรือ ปุ่มพนักงาน

 

กำหนดรหัสพนักงาน สำหรับนำไปใช้ในระบบขาย

 

 

รายละเอียดของพนักงาน ประกอบด้วย

1.       รหัสพนักงาน
ตั้งได้ไม่เกิน 1
0 ตัวอักษร และต้องเป็นตัวอักษร A-Z, 0-9, เครื่องหมาย – / # เท่านั้น

2.       ชื่อพนักงาน
ชื่อพนักงาน ตั้งได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร  

3.       ชื่อเล่น
 

4.       ลาออก
กำหนดว่าสถานะของพนักงานว่ายังทำงานอยู่หรือไม่
เนื่องจากระบบจะไม่ยอมให้ลบข้อมูลที่มีการใช้งานไปแล้ว เพื่อให้ท่านสามารถดูข้อมูลหรือรายงานย้อนหลังที่เกี่ยวกับพนักงานคนนี้ได้ ฉะนั้นถ้ามีพนักงานลาออก ท่านก็เพียงมากำหนดที่นี่เท่านั้น และในตอนทำเอกสารต่าง ๆ ก็จะไม่ปรากฏชื่อพนักงานคนนี้ขึ้นให้เลือก

5.       เบอร์โทรศัพท์

6.       รหัสผ่าน
รหัสผ่านสำหรับล็อคออนเข้าใช้งานโปรแกรม POS ถ้าท่านไม่ได้ใช้ระบบ POS ก็ไม่ต้องสนใจส่วนนี้