แฟ้มผู้จำหน่าย

เมนู ซื้อ >> ผู้จำหน่าย

หรือ ปุ่มผู้จำหน่าย

 

 

กำหนดรหัสผู้จำหน่าย สำหรับนำไปใช้ในระบบซื้อ และท่านจะพบว่าในโปรแกรมจะมีผู้จำหน่ายที่ชื่อ ซื้อเงินสด มาให้ด้วยเพื่อให้ท่านนำไปใช้ตอนทำใบซื้อเงินสดที่ไม่มีรหัสผู้ำจำหน่ายในฐานข้อมูล

 


 

รายละเอียดของผู้จำหน่าย ประกอบด้วย

1.       รหัสผู้จำหน่าย
ตั้งได้ไม่เกิน 1
0 ตัวอักษร และต้องเป็นตัวอักษร A-Z, 0-9, เครื่องหมาย – / # เท่านั้น

2.       ชื่อผู้จำหน่าย
ชื่อผู้จำหน่าย ตั้งได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร  

3.       คำย่อ
ชื่อผู้จำหน่ายที่แสดงบนหน้าจอเอกสารการซื้อทั้งหมด ฉะนั้นท่านควรจะกำหนดชื่อย่อของผู้จำหน่ายให้เรียบร้อย ไม่ควรปล่อยว่างไว้
 

4.       กลุ่มผู้จำหน่าย
แสดงกลุ่มของผู้จำหน่าย ไม่สามารถแก้ไขได้ในหน้ารายละเอียด

5.       ชื่อผู้ติดต่อ

6.       เบอร์โทรศัพท์

7.       ที่อยู่

8.       ประเภทราคา
กำหนดว่าสินค้าของผู้จำหน่ายรายนี้เป็นแบบรวมหรือแยกภาษี เพื่อเป็นค่าตั้งต้นในตอนทำซื้อ

 

9.       อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

10.   เงื่อนไขการชำระเงิน

11.   ส่วนลด

กำหนดส่วนลดที่ท่านได้สำหรับผู้จำหน่ายรายนี้ เพื่อเป็นค่าตั้งต้นในตอนทำซื้อ

 

 

 

สรุป

·         ระบบได้เตรียมผู้จำหน่ายที่ชื่อ ซื้อเงินสด เอาไว้ให้ใช้ตอนทำซื้อสดกับผู้จำหน่ายที่ไม่มีรหัสในฐานข้อมูล

·         ชื่อย่อ ควรจะต้องกำหนดให้เรียบร้อย มิฉะนั้นตอนทำเอกสารจะไม่เห็นชื่อผู้จำหน่าย

·         ข้อมูลที่จะนำไปใช้เก็บค่าดีฟอลด์หรือค่าเริ่มต้นในตอนทำเอกสารประกอบด้วย
ประเภทราคา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เงื่อนไขการชำระเงิน และส่วนลด