แฟ้มลูกค้า

เมนู ลูกค้าสัมพันธ์ >> ลูกค้า

หรือ ปุ่มลูกค้า

 

 

 

1.       คำนำหน้า

2.       ชื่อลูกค้า

3.       ชื่อเล่น

4.       วันเกิด

5.       อายุ

6.       เพศ


ข้อมูลอื่น ๆ
ประกอบด้วย

1.       ที่อยู่
ที่อยู่ลูกค้า กรณีบุคคล

2.       ส่วนลด
ส่วนลดท้ายบิลอัตโนมัติในระบบ POS สำหรับสมาชิกเท่านั้น

3.       วันที่ให้ข้อมูล
วันที่บันทึกข้อมูลลูกค้าครั้งแรก

4.       วันที่ปรับปรุงล่าสุด
วันที่แก้ไขข้อมูลลูกค้าครั้งล่าสุด

 

 

บัตรสมาชิก
ลูกค้าที่ไม่มีบัตรเราจะเรียกว่า ลูกค้าทั่วไป
ลูกค้าที่มีบัตรเราจะเรียกว่า สมาชิก

 

การทำบัตรสมาชิก

คลิกปุ่ม เพิ่ม โปรแกรมจะให้เพิ่มรายการบัตรสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 1. เลขบัตรสมาชิก
  กำหนดเลขบัตรสมาชิก

 2. วันออกบัตร
  กำหนดวันที่ออกบัตร

 3. วันหมดอายุ
  โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติ จากข้อมูลบัตรที่ได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า

 4. วันที่เป็นสมาชิก
  โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแำ้ก้ไขได้ เพราะอาจจะมีการต่ออายุบัตรโดยแก้ไขวันที่ออกบัตรใหม่ แต่วันที่เป็นสมาชิกครั้งแรกนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

ท่านสามารถดูประว้ติการซื้อลูกค้าได้ อาืิทิ ยอดซื้อ สินค้าที่ซื้อ ซึ่งเราจะอธิบายกันในระบบลูกค้าสัมพันธ์