การทำงานบนระบบเครือข่าย (LAN)

 

เครื่องแม่ข่าย (Server)
          หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านต้องการเป็นเครื่องหลักสำหรับเก็บโปรแกรมและฐานข้อมูล ซึ่งเครื่องแม่ข่ายจะต้องเปิดเอาไว้ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงานของเครื่องลูก

 

เครื่องลูกข่าย (Client)

          หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านต้องการเรียกใช้งานโปรแกรมจากเครื่องแม่ โปรแกรม Civa อนุญาตให้ท่านใช้เครื่องลูกได้ไม่เกิน 4 จุด

 

 

วิธีการกำหนดให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องแม่ (Server)

 1. ที่เครื่องแม่ ให้เรียกโปรแกรม C:\CIVA\ServerSet.exe (ต้องเรียกที่เครื่องแม่เท่านั้นนะครับ)
 1. ที่ช่้อง Computer Server Name จะเป็นชื่อของเครื่องคอมพิเตอร์ที่ท่านจะกำหนดให้เป็นเครื่้องแม่ ให้ท่านจดชื่้อที่ปรากฎนี้เอาไว้ด้วยนะครับ เพราะจะต้องใช้ตอนที่ Set เครื่องลูก
 2. คลิกปุ่ม Promote this to server
 3. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ยืนยัน คลิกปุ่ม Yes เพื่อยันยัน

 

Share Folder CIVA บนเครื่องแม่ให้เครื่องลูกสามารถเข้าถึงได้

 1. คลิกขวาที่ Folder C:\CIVA แล้วคลิกที่เมนู Sharing and Security..

 1. เลือก Share this folder แล้วคลิกปุ่ม Permissions
 2. จากนั้นให้ท่านเช็คเครื่องหมายถูกที่ด้านล่างให้ครบตามรูปครับ
 3. คลิกปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าจอครับ

 

 

หากหน้าจอของท่านไม่ขึ้นดังภาพข้างต้นให้ดูภาพนี้แทนครับ

 

 

 


เพียงเท่านี้ก็เรีัยบร้อยครับ

 

 

วิธีการสร้างช็อตคัทสำหรับเรียกใช้งานโปรแกรมบนเครื่องลูก (Client)

 1. ที่เครื่องลูก คลิกเมนู Start >> Run

 

 

 1. ที่ช่อง Open พิมพ์ \\ชื่อเครื่องแม่ (ที่ท่านจดไว้)\CIVA
  สมมุติเครื่องแม่ชื่อ Z60 ก็ให้ท่านพิมพ์ว่า \\Z60\CIVA
  แล้วคลิกปุ่ม OK

 

 1. ท่านจะพบกับ Folder CIVA ที่อยู่บนเครื่องแม่
  จากนั้นให้คลิกขวาที่ ICON ICS.EXE แล้วลากมาปล่อยที่ Desktop (พื้นที่ว่างบนหน้าจอของท่าน) ของท่านดังรูป

 

 

 1. คลิกที่เมนู Create Shortcuts Here
 2. คลิกขวาที่ ICON POS.EXE แล้วลากมาปล่อยที่ Desktop เช่นเดียวกันครับ
 3. จากนั้นเมื่อท่านต้องการเรียกใช้งานโปรแกรมจากเครื่องลูกก็สามารถเีรียกจาก Shortcut ที่สร้างนี้ได้เลยครับ

 

 

 

หากท่านทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว แต่ยังไม่สามารถเรียกโปรแกรมจากเครื่องลูกหรือมี Error ให้ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมดังนี้

 

ให้ท่านทำขั้นตอนนี้ ทั้งที่เครื่องแม่และเครื่องลูก

 

 

 1. เข้าไปที่ Control Panel แล้วคลิกที่ Icon Windows Firewall 1. กำหนดให้เป็น Off  แล้วคลิกปุ่ม OK