การติดตั้งโปรแกรม

หลังจากที่ Download โปรแกรมมาเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนดังนี้ครับ

 

การติดตั้งโปรแกรม Civa Suite

 

ดับเบิลคลิก Civa-Suite.exe

 

 

คลิก Next >

 

 

คลิก Install

 

 

 

 

 

การติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูล

 

ดับเบิลคลิก Firebird-2.1.Win32.exe

 

 

คลิก Install  

 

 

การติดตั้งโปรแกรม OPOS สำหรับอุปกรณ์ POS

 

(ถ้าท่านไม่ได้ใช้ระบบ POS ก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งครับ)

 

ดับเบิลคลิก OPos262E.exe

 

 

คลิก Install

 

 

คลิก Next >

 

 

คลิก I accept the …

คลิก Next >

 

 

คลิก Next >

 

 

คลิก Next >

 

 

คลิก Next >

 

 

เลือกหมดทุกตัวเลือกตามรูป

คลิก Next >

 

 

 

 

 

 

 

ดับเบิลคลิก OposCCO.exe

 

 

คลิก Next >

 

 

คลิก Next >

 

 

คลิก Next >

 

 

 

คลิก Next >

 

 

คลิก Next >