การติดตั้งอุปกรณ์ POS
 

Hardware สำหรับระบบ POS ประกอบด้วย

1.      คอมพิวเตอร์ (PC)

 

แนะนำให้ใช้ PC ใหม่ เพื่อความเสถียรในการใช้งาน

 

 

2.      เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับฯ อย่างย่อ (Slip Printer)

 

  

รุ่นที่ใช้ได้ประกอบด้วย

 

Interface

EPSON TM-U210

Serial, Pararel, USB

EPSON TM-U220 

Serial, Pararel, USB

 

 

3.      ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer)

 

ปัจจุบันลิ้นชักเก็บเงินในตลาดจะมี Interface อยู่ 2 แบบ คือ แบบ DK และ แบบ Serial

โดยแบบ DK จะเป็นที่นิืยมมากที่สุดเพราะเชื่อมต่อง่ายและไม่ต้องใช้ไฟ (อาศัยไฟจากเครื่องพิืมพ์) แต่จะต้องต่อผ่านทางเครื่องพิมพ์กระดาษม้วน (Slip Printer)

ในขณะที่แบบ Serial นั้น สามารถต่อตรงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย แต่มีข้อเสียคือต้องเสียบไฟ และราคาแพงกว่า

 

แนะนำให้ใช้แบบ DK ครับ

 

ยี่ห้อใช้ได้ประกอบด้วย

 

Interface

Signature

DK, Serial

Posiflex

DK, Serial

 

ความจริงยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้ครับ แต่โปรแกรมจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าขณะนี้ลิ้นชักเปิดหรือปิดอยู่เท่านั้นเอง เพราะตัวสายสัญญาณจะมีแค่ 2 เส้น ในขณะที่ยี่ห้อที่แนะนำจะมี 4 เส้นครับ

 

 

4.       จอแสดงยอดเงินสำหรับลูกค้า (Customer Display)

 

 

ปัจจุบัน Customer Display ที่ขายอยู่ในตลาดจะเป็นแบบ Serial Interface

ยี่ห้อใช้ได้ประกอบด้วย

 

Interface

Signature

Serial

Posiflex

Serial

EPSON

Serial

 

ถ้าท่านจะใช้ยี่ห้ออื่น จะต้องลองนำมาทดสอบกับโปรแกรมดูก่อนครับ และไม่ว่ายี่ห้อใด ๆ ท่านจะต้อง Diff-Switch ให้เป็น Epson Mode เสียก่อน โดยวิธีการนั้นจะอยู่ในคู่มือที่มากับตัวเครื่องครับ

 

5.      เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner)

สำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ดนั้น สามารถได้ใช้กับทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทุกแบบครับ

Interface สำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะมีอยู่ 2 แบบ คือ Keyboard-Weight และ USB

 

แนะำนำให้ใช้แบบ USB ครับ เพราะง่ายและไม่วุ่นวาย เนื่องจาก Keyboard-Weight นั้น ท่านจะต้องใช้ Keyboard แบบ PS2 เท่านั้นและต้องมีหัวแปลงจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดไปต่อกับ Keyboard อีก ทำให้ดูรุงรังครับ

 

 

 

หลังจากที่ท่านได้รู้จักกับอุปกรณ์ครบทุกชิ้นแล้ว คราวนี้กลับมาที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ครับ

 

ตัวเครื่องจะต้องมี Port หรือช่องสำหรับต่ออุปกรณ์ มากเพียงพอสำหรับต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

ถ้าหากท่านใช้ PC ก็คงไม่มีปัญหา เพราะส่วนใหญ่จะมี Serial, Pararel และ USB มาให้ครบอยู่้แล้ว แต่ถ้าใช้เป็นเครื่อง Notebook อันนี้จะต้องซื้อหาอุปกรณ์ที่เป็น Interface แบบ USB เท่านั้นเลยนะครับ เพราะปัจจุบัน Notebook จะไม่ค่อยมี Port Serial, Parerel กันแล้ว

 

 

สำรวจเครื่องของท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเป็นเรื่องง่ายมาก

เพียงท่านดูว่าอุปกรณ์ที่จะต่อนั้นใช้ Interface แบบใด ก็ต่อเข้าไปที่ Port นั้นได้เลย ยกเว้นลิ้นชัก (Cash Drawer) ที่จะต้องต่อเข้ากับเครื่องพิืมพ์ (แต่ถ้าใช้ลิ้นชักแบบ Serial ก็ต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลย)

 

วิธีการต่อลิ้นชักเข้ากับเครื่องพิมพ์

ที่เครื่องพิมพ์จะมีช่องสำหรับเสียบสายลิ้นชัก เรียกว่า DK Port

ที่ลิ้นชักก็จะมีสายอยู่เส้นเดียว ลักษณะคล้ายสายโทรศัพท์ ให้นำสายนี้เสียบเข้าที่ DK Port ของเครื่องพิืมพ์ได้เลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การ Setup โปรแกรม OPOS สำหรับติดต่อกับอุปกรณ์

 

หลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้อง Setup OPOS เพื่อขับเคลื่อนอุปกรณ์

 

OPOS เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้กันมากในต่างประเทศ เพราะจะช่วยให้การจัดการบัฟเฟอร์ของเครื่องพิมพ์เป็นไปได้ด้วยดี ทำให้เครื่องพิมพ์ไม่ต้องทำงานหนัก แต่ปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่พัฒนาในเมืองไทยยังใช้เทคโนโลยีแบบเก่าอยู่ คือ Esc Command ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นในเมืองไทยที่ใช้เทคโนโลยี OPOS

 

 

 

เรียกโปรแกรม SetupOPOS  ตามรูป (หากท่านยังไม่ได้ลงโปรแกรม OPOS ให้ Download มาลงก่อนนะครับ)

 

Setup เครื่องพิืมพ์ (Slip Printer)  ถ้าท่านไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์กระดาษม้วน ก็ไม่ต้อง Set ในส่วนนี้

 

 

คลิกขวาที่ POSPrinter  แล้วคลิก Add New Device…

 

 

ให้กำหนดโดยดูจากยี่ห้อและรุ่นของท่าน  ดังนี้ครับ

 

ยี่ห้อ / รุ่น

Select Device Name

Select detailed model.

 

 

Serial

Pararel

USB

EPSON TM-U210

TM-U220A

TM-U220A

TM-U220AP

TM-U220AU

EPSON TM-U220 

TM-U220A

TM-U220A

TM-U220AP

TM-U220AU

EPSON TM-U300 

TM-U325

TM-U325

 

 

EPSON TM-U325

TM-U325

TM-U325

TM-U325P

TM-U325U

EPSON TM88-II 

TM-T88III

TM-T88III

TM-T88IIIP

TM-T88IIIU

EPSON TM88-III

TM-T88III

TM-T88III

TM-T88IIIP

TM-T88IIIU

STAR SP700 

TM-U325

TM-U325

 

 

 

 

คลิก Next >

 

 

ถ้าท่านใช้เครื่องพิมพ์ที่เป็น Interface แบบ Pararel หรือ USB ให้คลิกปุ่ม Finish ได้เลย

 

แต่ถ้าใช้เครื่องพิมพ์แบบ Serial ท่านจะต้องระบุเบอร์ Port เสียก่อน

โดยทั่วไปถ้าเครื่องของท่านมี Serial Port เพียงอันเดียวให้สันนิษฐานว่าเป็น COM1 ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setup จอภาพสำหรับลูกค้า (Customer Display)

 

 

คลิกขวาที่ LineDisplay  แล้วคลิก Add New Device…

 

 

 

Select Device Name = DM-D210

Select detailed model. = DM-D210

 

เนื่องจาก Customer Display จะมีแค่ Interface Serial เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และอย่าลืมว่าที่ตัวเครื่องจะต้อง Diff-Switch ให้เป็น Epson Mode ด้วย โดยดูได้จากคู่มือที่มากับเครื่องครับ

 

คลิก Next >

 

 

กำหนดเบอร์ Port

คลิก Finish

 

Setup ลิ้นชักเก็บเงิน (CashDrawer)

 

 

คลิกขวาที่ CashDrawer  แล้วคลิก Add New Device…

 

 

การ Set ลิ้นชักนั้น ให้พิจารณาจากชนิดของเครื่องพิมพ์ว่าเป็น Interface แบบใด เนื่องจากลิ้นชักจะต่อผ่านทางเครื่องพิมพ์

 

Select Device Name

Select detailed model.

 

Serial

Pararel

USB

Standard

Standard

StandardP

StandardU

 

แต่ถ้าท่านไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์กระดาษม้วน หรือ ใช้ลิ้นชักแบบ Serial ก็ไม่ต้อง Set ในส่วนนี้เลย

 

คลิก Next >

คลิก Finish

 

 

หลังจากที่ Setup OPOS เรียบร้อยแล้ว ต่อไปท่านจะต้องกำหนดในโปรแกรม ICS อีกนิดหน่อยครับ

 

เรียกโปรแกรม ICS แล้วเข้าไปที่เมนู พอส >> กำหนดจุดขาย

 

 

 

เครื่องพิืมพ์กระดาษม้วน ให้ Set ดังนี้

 

 

EN 255 หมายถึงพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการพิมพ์ภาษาไทยให้ใช้ TH 255

** ภาษาอังกฤษจะประหยัดกระดาษได้มากกว่า **

 

 

ลิ้นชักแบบต่อผ่านเครื่องพิมพ์ (DK) ให้ Set ดังนี้

 

 

ชื่อรุ่นลิ้นชัก อาจจะเป็น Standard, StandardP, StandardU ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ Interface ที่ต่อกับเครื่องพิมพ์

 

ลิ้นชักแบบ Serial ให้ Set ดังนี้

 

 

กำหนดเบอร์ Port ที่ต่อกับลิ้นชักด้วยครับ

 

จอภาพลูกค้า

 

 

 

 

เมื่อ Set ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้ลองเข้าโปรแกรม POS

โดยเช็คเครื่องหมายถูกที่หัวข้ออุปกรณ์ ตามรูป

 

 

 

 

จบแล้วครับ