การสำรองข้อมูล

 

ท่านควรจะสำรองข้อมูลทุกวันเพื่อป้องการเสียหายอันอาจจะเกิดจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไวรัสคอมพิวเตอร์

ก่อนที่จะเริ่มทำการสำรองข้อมูล ท่านจะต้องออกจากโปรแกรม POS ให้เรียบร้อยเสียก่อน

เรียก โปรแกรม ICS

เมนู จัดการระบบ >> สำรองข้อมูล

 

 

 

คลิกปุ่ม สำรอง โปรแกรมจะทำการสำรองข้อมูลให้ท่านทันที