Civa Barcode Printing (Plug-in for Civa Suite)

     
 

คุณสมบัติ

  1. ดึงรายการสินค้าจากโปรแกรม Civa ได้ทันที
  2. กำหนดจำนวนดวง (Sticker) ในแ่ต่ละรหัสได้
  3. พิมพ์ได้พร้อม ๆ กันหลาย ๆ รหัส
  4. พิมพ์บาร์โค้ดขนาดเล็กมาก ๆ ได้และไม่มีปัญหาในการอ่านจากเครื่องยิงบาร์โค้ด เนื่องจากใช้คำสั่งการพิมพ์จากฮาร์ดแวร์โดยตรง ไม่ผ่านไดรเวอร์บนวินโดวส์
  5. ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-244 Plus เท่านั้น
  6. ใช้ได้กับระบบบาร์โค้ด EAN13, EAN8, 128