ทีมงาน
www.civasoft..com
ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมา กำลังใจ
จากท่านจะเป็นแรงผลักดันให้เรา
พัฒนาผลงานที่ดี ออกสู่ตลาดให้
มากขึ้น โดยยึดหลักของดีมีคุึณภาพ
ในราคาประหยัด โดยคนไทยเพื่อคน
ไทย

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร สะดวกและปลอดภัย ตรวจสอบได้ง่าย
หลังจากที่ท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แฟกซ์ ใบสั่งซื้อ และ ใบโอนเงิน หรือ Slip ATM มาที่
เบอร์แฟกซ์หมายเลข 02-8662355 หรือสแกนเอกสารส่งมาที่ อีเมล์ order@civasoft.com


เมื่อเราตรวจสอบยอดการโอนเงิน เรียบร้อยแล้ว
1. ท่านจะได้รับ อีเมลแจ้ง Login และ Password สำหรับเข้าสู่ Download และ Support Center
2. ท่านจะได้รับ สินค้าเป็น Civa Key Lock ภายใน 7-10 วัน สำหรับติดตั้งบนเครื่องที่ใช้งานโปรแกรม Civa

ฟอร์มใบสั่งซื้อซอฟต์แวร์ Civa

ชื่อสถานประกอบการ
:    *
ประเภทธุรกิจ
:
ชื่อผู้สั่งซื้อ
: *
   
ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า(ค่่าอุปกรณ์และจัดส่ง 380 บาท ทั่วประเทศ)
ที่อยู่
  *
แขวง/ตำบล:
  *
เขต/อำเภอ:
  *
จังหวัด:
: *

รหัสไปรษณีย์:

  *
โทรศัพท์
: *
แฟกซ์
:
อีเมล
: *
     
ป้อนตัวเลขที่คุณเห็น
:

 

 

ราคา
Civa Suite Express
2,450
3,150
3,950
     
1,500
     
   

(ค่่าอุปกรณ์และจัดส่ง 380 บาท ทั่วประเทศ)

     
  

 
home    |    login    |    search Civa Soft   |    All Rights Reserved.    |    Legal    |    Privacy    |    Contact