จำนวนครั้งที่ Download : 4867

 

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนสั่งซื้อแล้ว ท่านสามารถ Login เข้าสู่ Download Center

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสั่งซื้อ
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ :
081-3433680, 086-526-1620

คำถาม-ถามบ่อย (ก่อนสั่งซื้อ)

 


     
Login :
 
Password :
 
     
   
     

โปรแกรมที่ download ประกอบด้วย
โปรแกรมบริหารจัดการ Civa Suite
โปรแกรมฐานข้อมูล Firebird
โปรแกรมเชื่อมต่อุปกรณ์ EPSON OPOS

หลังจาก download เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดูวิธีการติดตั้งได้ที่นี่

วิธีการถอนการติดตั้ง (Uninstall Program)

Term & Condition

ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ (License Agreement)

 

 
home    |    login    |    search Civa Soft    |    All Rights Reserved.    |    Legal    |    Privacy    |    Contact