1.    ข้อมูลสำคัญ

คุณควรจะอ่านเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ

2.    ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมจะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ บริษัทจะคงลิขสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนสั่งซื้อเท่านั้น

3.    การร้องขอเพื่อปรับปรุงคุณลักษณะโปรแกรม

โปรแกรมจัดจำหน่ายในรูปแบบแพ็คเกตสำเร็จรูป ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงคุณลักษณะตามความต้องการของลูกค้า เว้นเสียแต่ทางผู้พัฒนาจะปรับปรุงตามความเหมาะสมและออกเป็นรีลีสใหม่

4.    การติดตั้งโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรมทำโดยลูกค้าเอง ตามนโยบายการขายแบบ “เรียนรู้และติดตั้งโดยตัวคุณเอง”

5.    ระบบฐานข้อมูล

โปรแกรมฐานข้อมูล Firebird ที่โปรแกรมใช้นั้น เป็นโอเพนซอร์ส ลูกค้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้  

6.    รายละเอียดและวิธีการสั่งซื้อ

คุณสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ในเวปไซด์ ภายใต้หัวข้อ “สั่งซื้อ” 

7.    คู่มือโปรแกรม

คุณสามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมได้ในเวปไซด์ในลักษณะ Online Web Help ภายใต้หัวข้อ “คู่มือโปรแกรม”

 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า