วิธีการถอนการติดตั้ง (Uninstall Program)

1.       ไปที่  Control Panel\Programs\Programs and Features

2.       คลิกที่โปรแกรม  Civa Suite3.       ยืนยันการถอนโปรแกรม คลิกปุ่ม Yes


4.       ระบบจะทำการถอนโปรแกรม

 

 

สำหรับโปรแกรม Firebird และ EPSON OPOS ให้คุณทำขั้นตอนเดียวกัน