เข้าโปรแกรม ICS แล้วขึ้นช้อความ  วันที่ไม่อยุ่ในรอบทำการ

 

 

ให้ท่านเปลี่ยนวันที่ในช่องวันที่ทำการเป็นวันที่ 31/12/2012 ดังภาพ

 

 

จากนั้นป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (ต้องเป็นผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่ม Admin เท่านั้นนะครับ)

 

เข้าไปที่เมนู จัดการระบบ >> กำหนดค่าเริ่มต้น

 

 

 

คลิกที่หน้า กำหนดค่า

จากนั้นเปลี่ยนวันที่ในช่อง วันที่สิ้นสุด ให้เป็นปี 2015 ดังภาพ

 

คลิกปุ่ม ตกลง

 

เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ